For utstillarar

Kontaktperson:

Leiar: Mari Vorset tlf 95474521

mailadresse: marivorset@gmail.com

 

eller leder@kleppkunstforening.no

 

Utstilling på Folgehuset, Haugabakkavegen 9, 4352 Kleppe

074

Innvendige mål av utstillingslokalet, oversiktsbilete av huset sjå:

Hus