I Media

Omtale Jærblad 29 mars 2019

Sigvard Marnburg sin utstilling i Folgehuset på Kleppe

Omtale Jærbladet 15 februar 2019

Stine Rommetveit sin utstilling i Folgehuset på Kleppe