Turid Steinsland sin utstilling må på ny utsettes.

På ny må vi dessverre utsette, på ubestemt tid, den oppsatte utstillingen til Turid Steinsland som vi skulle ha, med åpning 19. februar.
Vi vurderte å ha utstillingen i større lokale, men kunstneren ønsker selv at utstillingen holdes i Folgehuset.
Vi håper å få til utstillingen i løpet av 2021, uten å komme i konflikt med smittevern regler.
2020 ble ikke som vi hadde planlagt, men vi kommer sterkt tilbake når pandemien er slått tilbake og vaksinen gjør at vi trygt kan samles igjen.